Česká televize


Podle zákona o České televizi je Česká televize jediná veřejnoprávní televizní společnost v České republice, která poskytuje své vysílání celoplošně na území Česka a zrušena může být pouze změnou zákona.

Sleduju seriály online zcela zdarma.

Historie České televize

Byla založena dne 1. ledna 1992 jako nezávislý podnikatelský subjekt který nebude závislý na státním rozpočtu, ujala se vysílání na stanicích ČTV a OK3 a současně do rozpadu Československa resp. Československé televize vytvářela pořady pro kanál F1. Od 1. ledna 1993 došlo ke změně jména kanálů na ČT1 (dříve ČTV), ČT2 (dříve F1) a ČT3 (dříve OK3). 3. února 1994 Česká televize zrušila kanál ČT3. Následujícího dne 4. února 1994 na frekvenci tohoto zrušeného kanálu přesouvá ČT2 a na uvolněných frekvencích po ČT2 zahajuje vysílání nezávislá TV společnost Nova. Od 4. 2. 1994 tedy zůstaly České televizi dva kanály – ČT1 a ČT2. V lednu 1993 se Česká televize také stala plnohodnotným členem Evropské vysílací unie (EBU), která jí dovoluje výměnu zahraničních příspěvků a sportovních přenosů s jinými vysílacími společnostmi. Dne 2. května 2005 ve 13 hodin bylo zahájeno vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a 10. února 2006m v 9 hodin ráno začal vysílat také sportovní kanál ČT4 Sport. V současnosti se na rok 2012 plánuje spuštění nového dětského a vzdělávacího kanálu ČT3.

ČT24 je zpravodajský televizní kanál.


Televizní krize

Na přelomu roku 2000 a 2001 se zpravodajské pořady ČT staly bojištěm těžké politické tzv. televizní krize, ve které se redakce zpravodajství vzbouřila proti způsobu odvolání a volby generálního ředitele Radou ČT a po více než dva týdny pak bylo vysíláno dvojí zpravodajství, vzbouřenecké a oficiální. Obě komory parlamentu se pak postavily spíše na stranu vzbouřenců.

 

Vysílání a program

Misí České televize je splňovat tzv. veřejnou službu, nekonkurovat soukromým televizním kanálům, ale doplňovat je v jejich nabídce o projekty, které nejsou ziskové, ale veřejně prospěšné. V současné době ČT vysílá čtyři celoplošné programy. Na všechny kanály se můžete dívat v pozemním vysílání v multiplexu 1, vysílají se také na satelitu a v kabelové televizi. Na programy ČT1 a ČT2 se bylo možné koukat i v pozemním analogovém vysílání, které bylo oficiálně zastaveno 30. listopadu 2011.

ČT1

Na prvním programu České televize jsou vysílány pořady hlavně pro většinové publikum, podobá se tedy komerčním stanicím. Hlavním heslem ČT1 je Vítejte na jedničce.

ČT2

Oproti jedničce je dvojka zaměřena na náročné publikum. Tomu odpovídá i její současné reklamní heslo Jiný prostor.

ČT3

ČT3 byl třetí program České televize, který vysílal až do přelomu 3. a 4. února 1994.

V prosinci 2012 je naplánováno zahájení vysílání kanálu pro děti ČT3, který bude vysílat od 5:00 do 20:00 dětské pořady a od 20:00 do 5:00 naučné pořady. Vysílání v multiplexu 1 s dalšími kanály ČT by bylo těžké z důvodu špatné datové kapacity. Uvažuje se tak o šíření programu pomocí komerčních multiplexů 3 nebo 4.

ČT24

ČT24 je zpravodajská stanice, která vysílá celý den zprávy a publicistiku, stejně jako BBC World nebo CNN. Mezi 6:00 a 0:00 běží každou půlhodinu až hodinu zpravodajská relace. Nějaké pořady jsou vysílány současně na programu ČT1. Patří mezi ně hlavní zpravodajská relace Události a první část diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebo ranní zpravodajská relace Studio 6.

ČT4

Kanál ČT4 je zaměřený na sportovní přenosy, pořady o sportu a ostatní sportovní relace. Po úplném přechodu na digitální vysílání se na tento kanál přesunou všechny sportovní přenosy a nebudou vysílány na kanálu ČT2. V říjnu roku 2008 byl přejmenován z originálního názvu ČT4 Sport na název ČT4.

ČT1 HD

Od 1. března se z programu ČT HD stal program ČT1 HD. Změna se kromě jména týkala převážně skladbě vysílání. Od tohoto data nedochází ke změně jednotlivých programů, ale kanál sdílí celý den svůj obsah s programem ČT1. Vysílání ČT1 HD je možné chytit také Multiplexem 4 od firmy Telefónica O2, ale jde pouze o zkušební vysílání a může být kdykoliv ukončeno.

ČT4 HD

U příležitosti MS v hokeji 2012 ve Finsku a Švédsku spustila Česká televize svůj druhý HD kanál. Kanál má sdílený obsah s kanálem ČT4 Sport.

ČT HD

31. srpna 2009 spustila Česká televize ze satelitu Astra 1E (23,5°E) ve standardu DVB-S testovací provoz ČT HD. Nejednalo se přitom o název dalšího programu, nýbrž šlo o společnou distribuční cestu pro vysílání obsahu ve velkém rozlišení (HD). Obsah byl vysílán primárně v rozlišení 1080i25, ale v rámci testovacího vysílání mohlo dojít i k testování rozlišení 720p50. V první fázi zde bylo možné spatřit upscalované vysílání ČT 1. Avšak pokud se jednalo o pořad, který televize vlastnila v nativním High Definition, byl vysílán v plném rozlišení (šlo o seriály: Letečtí stíhači v boji, Vyprávěj, Duety, Na cestě, Simpsonovi, Kluci v akci, či Ať žijí rytíři a mezi filmy například Gympl). Na začátku ZOH ve Vancouveru 2010 přešlo vysílání do další fáze řádného vysílání. Od této chvíle ČT HD nabízel HD obsah, který byl na jiném programu ČT právě vysílán. Jelikož výroba zpravodajských pořadů v HD byla neplánovaná, nepřebíral ČT HD obsah z kanálu ČT 24. S odstartováním druhé fáze se chystal i přechod na novou družici Astra 3B (pozice 23,5°E zůstává) a současně do standardu DVB-S2. Přechod se uskutečnil až 1. května 2012, kdy již šlo o kanál ČT1 HD. Vysílání ČT HD je možno chytit také pomocí Multiplexu 4 firmy Telefónica O2. Dne 1. března došlo k přejmenování kanálu na ČT1 HD a přepínání mezi programy bylo zrušeno.

Základní informace o ČT

Dne 1. ledna 1992 zákonem o České televizi jako televize veřejné služby

Statutární orgán

Generální ředitel, který je jmenovaný Radou České televize na období šesti let

Kontrolní orgán

Rada ČT je volena poslanci na období šesti let, s dvouletou obměnou jedné třetiny členů

Organizační části

Česká televize v Praze, Televizní studio Brno, Televizní studio Ostrava

Kanály

Plnoformátové ČT1 a ČT2, zpravodajský ČT24 a sportovní ČT4

Vysílání

4 televizní kanály ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4

24 hodin denně, pozemní, družicové, online, pro smartphony a regionální
zvuk stereofonní, dvojjazyčný a Dolby Digital
doprovodné služby: Teletext ČT, Teletext Expres, EPG, skryté titulky, SSU

Hospodaření

Samostatný subjekt nezávislý na státním rozpočtu

Financování

Z televizních poplatků a zákonem vymezené podnikatelské činnosti

televizní poplatek – hlavní zdroj příjmů
podnikání (reklama, sponzoring aj.) – doplňkový zdroj příjmů

Členství v mezinárodních organizacích

EBU (European Broadcasting Union) – Evropská vysílací unie
PBI (Public Broadcasting International) – celosvětové sdružení vysílatelů veřejné služby
CIRCOM Regional (European Association of Regional Television) – Evropské sdružení regionálních tv studií televizí veřejné služby
FIAT/IFTA (International Federation of TV Archives) – mezinárodní federace televizních archivů
BFA (Broadcasting Fee Association) – mezinárodní sdružení institucí vybírající televizní poplatky
IMZ (International Music and Media Centre) – mezinárodní středisko hudby a medií
EGTA (European Group of Television Advertising) – Evropská skupina pro televizní reklamu
Euronews, Eurosport


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!