Vznik a první kroky


Česká televize byla založena dne 1.1. 1992 podle zákona o České televizi (zákon č. 483/1991 Sb.) jako televizní služba veřejnosti ČR. V době jejího vzniku nebyly vyřešeny některé důležité otázky související s jejím působením, hlavně otázka okruhů, na kterých bude vysílat, a otázka jejího financování. Zatímco o okruzích vysílání České televize již v mezidobí bylo rozhodnutí vydáno, problém s financemi není vyřešen dodnes. S odstupem času zní jako klišé, je-li doba vzniku České televize nazývána hektickou… Je ovšem pravda, že až 18. prosince 1991 jmenovala Česká národní rada na 3 měsíce prozatímním ředitelem ČT, jejíž existenci za několik dnů předpokládal zákon, Iva Mathé s účinností od 1. ledna 1992. Velká část klíčových věcí se odehrála během ledna 1992. Od prvního dne roku 1992 a své existence začala Česká televize vysílat vlastní zpravodajství – na okruhu ČTV. V lednu vytvořila svojí organizační strukturu a koncepci programů. Dohodou upravila vzájemnou spolupráci a přechod práv z Československé televize.

Česká televize se chopila role provozovatele vysílání na kanálech ČTV a OK 3, a svého majetku, jehož základem byl majetek podle zákona převedený z Československé televize. Také veliká část zaměstnanců přišla z Československé televize. Česká televize použila primární organizační strukturu, kterou vytvořili její pozdější vedoucí pracovníci – ještě pod záštitou Československé televize – v průběhu roku 1991. Přinesla zásadní změnu ve vztahu mezi řízením programu, vlastní tvorbou, výrobou a finančními hledisky. Tento kvalitní nový vztah byl podmíněn zrušením tzv. hlavních redakcí, značným “odtučněním” dramaturgie a ostatních kategorií redakčních zaměstnanců, které souviseli s přechodem na větší množství tvůrčích skupin soustředěných pouze do několika producentských center a studií. Během toho proběhlo ve dvou kolech výběrové řízení Rady České televize na “definitivního” generálního ředitele České televize. Výběr z 38 uchazečů rada ukončila 23. března, a k 1. dubnu 1992 jmenovala generálním ředitelem na období šesti let stávajícího prozatímního ředitele Iva Mathé. Rada České televize schválila dne 15. dubna 1992 na návrh generálního ředitele první Statut České televize.

Sleduju seriály online zcela zdarma.


Organizace České televize

Společnost je složena z České televize v Praze, Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava. Financována je pomocí koncesionářských poplatků, jejichž velikost určuje zákon, a z vlastní podnikatelské činnosti, mj. z prodeje reklamního času. Česká televize dostává finanční prostředky také z prodejem vysílacích práv na pořady, které dříve vyrobila a nyní o ně projevují zájem jiné české či zahraniční televizní společnosti. V televizním vysílání čas pro reklamu nemůže překročit jedno procento vysílacího času za den. Od března 2011 je v České televizi dovoleno vysílat nejvíce 6 minut reklamy za jednu hodinu.

Generální ředitel

Šéfem České televize je generální ředitel volený Radou ČT na období šesti let. Ve vedení zatím zůstal po celou dobu jenom Ivo Mathé a po první období 2003–2009 také Jiří Janeček, který během svého druhého období rezignoval ze zdravotních důvodů.

Jméno     Nástup do funkce     Opuštění funkce

Ivo Mathé     1. ledna 1992     1. dubna 1998
Jakub Puchalský     1. dubna 1998     31. ledna 2000
Dušan Chmelíček     1. února 2000     21. prosince 2000
Jiří Hodač     22. prosince 2000     11. ledna 2001
ČT bez generálního ředitele – vedena Věrou Valterovou     11. ledna 2001     9. února 2001
Jiří Balvín     9. února 2001     27. listopadu 2002
Petr Klimeš (prozatímní ředitel)     27. listopadu 2002     18. července 2003
Jiří Janeček     19. července 2003     31. srpna 2011
Petr Dvořák     1. října 2011  dosud

Televizní studia

V rámci ČT působí ze zákona Televizní studio Brno, které bylo založeno roku 1961, a Televizní studio Ostrava, které bylo založeno v roce 1955. Televizní studia se dříve podílela na televizní tvorbě v objemu asi 10%. V roce 2001 navrhl poslanec Zdeňka Koudelka a Petr Pleva zákonem nařídit dohromady minimálně 20% podíl studií na celostátním TV vysílání a aspoň 25 minut místních zpráv z oblasti jejich působnosti. V čele studia stojí ředitel jmenovaný a odvolávaný Radou České televize na návrh generálního ředitele.

Ostatní aktivity

České filmy

Kromě tvorby vlastních pořadů Česká televize také podporuje českou kinematografii. Za její pomoci byly natočené mimo jiné filmy jako Kolja (dostal Oskara). Roku 2008 přijde sto milionů korun mimořádného výdělku z reklamy na ČT (která byla omezena digitalizací, která se však zadrhla) na podporu českých filmových projektů.

Český sen

V roce 2003 vyvolal obrovskou kontroverzi projekt dokumentu Český sen mladých filmařů Filipa Remundy a Víta Klusáka. Vyčítána mu byla finanční nákladnost, prostředky do něho investované se ale státu vrátily nazpět. Dílo oběhlo světové festivaly a bylo vysíláno mnoha zahraničními televizemi.

Charitativní činnost

Česká televize je zakladatelem humanitární organizace Člověk v tísni. Spolupracuje také s Nadací rozvoje občanské společnosti na projektu Pomozte dětem.

Koncesionářské poplatky

Deficitní činnost České televize je financována kromě jiné z vybírání koncesionářských poplatků. Současná výše televizního poplatku činí 135 Kč.

Kritika

Propagace pseudovědy

Česká televize obdržela roku 2004 od Českého klubu skeptiků Sisyfos bronzový Bludný balvan za pořad Sama doma kvůli „soustavné propagaci astrologie a veškeré jurodivosti“. Také se jí týkaly i Bludné balvany z roku 2008, jelikož zlatý Bludný balvan v kategorii družstev a stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců byly uděleny pořadu Detektor.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!